Almedina Neimarlija Veispahić

Direktorica i glavna urednica

Nihad Demir

Marketing menadžer / voditelj i novinar

Alem Sarač

Tonac i muzički urednik

Rastislav Guberac - Ićo

Tonac i muzički urednik

Haris Buhić

Tonac i muzički urednik

Nedim Trako

Web development / www.radiokakanj.co.ba

Vanesa Huskić

Voditelj / novinar

Lana Huskić

Voditelj / novinar

Haris Mujić

Voditelj / novinar