Impresum

Direktor / Glavni i odgovorni urednik:
  Almedina Neimarlija Veispahić
Marketing menađer:
  Nihad Demir
Informativni program:
Tonci i muzički urednici:
  Rastislav Guberac – Ićo
  Alem Sarač
  Haris Buhić
Voditelji i novinari radija:
  Nihad Demir
  Edis Škulj
  Vanesa Huskić

   Lana Huskić

Web stranica:
  Nedim Trako
E-mail:
  radiokakanj@bih.net.ba
  nedim@radiokakanj.co.ba
Adresa:
  Radio Kakanj
  Alije Izetbegovića bb ( Soliter1 )
  72240 Kakanj
  Bosna i Hercegovina
Telefon:
  + 387 32 553 393  + 387 32 553 475
Fax:
   + 387 32 554 144