U utorak 31. januara 2017. godine u Sali za sastanke općine Kakanj počela je četvrta sjednica Općinskog vijeća Kakanj. Usvajanjem zapisnika sa prethodne sjednice i komentarima na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja i inicijative počela je i ova sjednica, a nakon toga su uslijedila nova pitanja i inicijative.

Ranije predloženi dnevni red koji je dostavljen u pozivima za ovu sjednicu je dopunjen sa tri nove tačke: Prijedlog odluke o određivanju prostora za mirna okupljanja bez prijave, Nacrt odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području općine Kakanj i Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama. Dopunjeni dnevni red sa 39 tački je usvojen sa 20 glasova za, pet protiv(SDP i DF) i pet suzdržanih(SBB).

Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o kriterijima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na sufinasiranje troškova prijevoza studenata i redovnih učenika srednjih škola.

Interventna sredstva za pomoć

Nakon duge rasprave vijeće je sa 23 glasa za, tri protiv i tri suzdržana usvojilo Prijedlog kriterija za dodjelu interventnih sredstava za pomoć. Radi se o iznosu od 50.000 KM koje su izdvojene iz budžetske rezerve, s tim što privrednici, fizička i pravna lica, državne institucije, nevladine i druge organizacije mogu uplatiti dobrovoljne priloge kao donatori za interventna sredstva. Sredstva se mogu uplatiti na depozitni račun Općine Kakanj, broj: 1340200000370849. Imenovana je i komisija za dodjelu interventnih sredstava za pomoć u čiji sastav su ušli predstavnici JU Centar za socijalni rad, doktor i predstavnici nacionalnih manjina, boračkih udruženja i NVO sektora. Vijeće je sa 23 glasa za, pet protiv i jednim suzdržanim usvojilo prijedlog komisije u sastavu: Fakir Ajdinović, Mujo Fafulić, Medina Alić, Muhdin Begić i Adisa Čehajić.

Vodovod Vukanovići

Jednoglasno je usvojen  prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu rekonstrukcije vodovoda Vukanovići. U cilju kvalitetnijeg vodosnadbjevanja potrebno je izvršiti rekonstrukciju postojećeg vodovodnog sistema. Postojeći sistem čine vodozahvat iznad sela, rezervoar cca 50 metara kubnih i distributivna mreža koji su rađeni sedamdesetih godina prošlog vijeka. Naselje se u međuvremenu proširilo i ukazala se potreba za rekonstrukcijom istog i potreba za novim vrelom ”Donja Avdanica” koje se nalazi iznad lokalnog puta. Ovaj izvor bi se doveo do novoprojektovanog i dalje distributivnim cjevovodom uključio u postojeći cjevovod u šahtu. Na ovaj način bi se donji dio naselja snadbjevao vodom sa novog rezervoara, dok bi gornji dio naselja ostao priključen na postojeći.

Takse na istaknutu firmu

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim taksama na istaknutu firmu je usvojen sa 23 glasa za, pet protiv i jednim suzdržanim. U ovoj odluci u članu 15 se dodaju dvije nove tačke 5. i 6. koje glase:

  1. Deficitarna zanimanja: mlinar – vodeničar, krojač, obućar, kalajdžija, proizvodžač ortopedskih pomagala, časovničar – sahadžija, rtv mehaničar, staklorezac, izrada i opravak ključeva, pranje i hemijsko čišćenje, uzgoj pčela, izrada narodnih nošnji i suvenira, umjetnički kovač, opravak kućanskih aparata, fotografska djelatnost;
  2. u Tarifi općinskih taksi na istaknutu firmu, tarifni broj 16. Proizvodnja i snadbijevanje električnom energijom, plinom i parom umanjuje se za 50% od iznosa određenog Tarifom općinskih taksi na istaknutu firmu”

Odluka o komunalnom redu

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu jednoglasno je usvojen. U ovoj odluci došlo je do izmjena u članu 105, 114, 115, 142 i 144. Odlukom se zabranjuje odlaganje krupnog otpada (kućanski aparati i njihovi dijelovi, otpad iz kotlovnica, otpad građevinskog materijala i slično) na mjesta koja za to nisu predviđena te u kontenjere i posude za kućno smeće i drugi komunalni otpad. Javno komunalno preduzeće je dužno na zahtjev i o trošku pravnog ili fizičkog lica organizirati odvoz krupnog otpada. Izmjenom ove odluke predviđene su kazne za one koji ne poštivaju odluku o komunalnom redu u iznosu od 40 do 100 KM, odnosno od 200 do 500 KM i od 500 do 1.000 KM.

Autobuska stanica

Vijećnici su potrebnom većinom usvojili Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom ”Autobuska stanica” (zgrada i dvorište) u suvlasništvu i zajedničkom vlasništvu Općine Kakanj. Ovom odlukom daje se na prodaju pravo suvlasništva sa obimom ulaganja i izgradnje Općine Kakanj u idealnom dijelu nekretnine označene kao autobuska stanica – zgrada i dvorište. Prodaja će se izvršiti javnim nadmetanjem, a početna prodajna cijena suvlasničkog dijela nekretnine je 546.103 KM. Imenovana je i Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja u čiji sastav su ušli: Admir Čivić – predsjednik i članovi: Amar Selimović, Mirza Imamović, Sanel Alić, Irma Mušija, Amel Merdić i Ivica Petrović. SDP nije želio delegirati svog člana u sastav ove komisije.

Na ovoj sjednici Vijeće je usvojilo i Prijedlog odluke o određivanju protora za mirna okupljanja bez prijave. Za ovu namjenu određen je prostor pomoćnog igrališta fudbalskog kluba ”Rudar” Kakanj površine 4.889 metara kvadratnih.

Nacrt odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području Općine Kakanj je dobio potrebnu podršku 22 vijećnika, dok je šest vijećnika bilo suzdržano.

Potrebnu većinu od 23 glasa za dobio je i Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2017. godinu. Dva vijećnika su glasala protiv ovog prijedloga dok su tri vijećnika bila suzdržana. Za boračka udruženja u ovoj godini budžetom općine Kakanj je predviđeno 120.000 KM (detalje možete pogledati u tabeli 1).

Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2017. godinu je usvojen sa 21 glasom za i šest protiv. Planirano je izdvajanje ukupno 37.000 KM od čega najviše za obilježavanje 3. marta Dana Patriotske lige Kakanj – 10.000 KM i za Dan Općine – 6.000 KM.

Nakon jednosatne rasprave Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2017. godinu u iznosu od 750.000 KM je usvojen sa 22 glasa za, pet protiv i jednim suzdržanim. Najviše sredstava će dobiti fudbalski klub ”Mladost DK” – 220.000 KM, zatim košarkaški klub ”Kakanj” – 130.000 KM, fudbalski klub ”Rudar” – 120.000 KM, odbojkaški klub ”Kakanj 78” – 68.700 KM, rukometni klub ”Kakanj” – 57.750 KM itd (kompetnu tabelu možete pogledati ispod – Tabela 2).Nakon usvajanja ovog prijedloga, četvrta sjednica općinskog vijeća Kakanj koja je počela u devet sati je prekinuta u 17 sati i 30 minuta, a nastavak sjednice će biti održan u četvrtak 2. februara 2017. godine u devet sati. Izvještaj sa ostatka četvrte sjednice vam donosimo u našem narednom broju.

Komentariši