Tvornica cementa Kakanj svoj razvoj zasniva na društveno odgovornom poslovanju koje počiva na opredijeljenosti kompanije da svojim sveukupnim djelovanjem doprinosi održivom razvoju društva.

Ova kompanija je snažan oslonac lokalnoj zajednici u svim aspektima poboljšanja kvaliteta života, a posebnu pažnju posvećuje obrazovanju.

U cilju unapređenja obrazovanja na području općine Kakanj, Tvornica cementa Kakanj kad god je u mogućnosti donira računare kakanjskim školama, odnosno oprema informatičke kabinete kako bi se mogla odvijati nastava u skladu sa najnovijim zahtjevima moderne tehnologije.

Ove godine oprema koja se sastoji od petnaest računara sa pratećom opremom donirana je Osnovnoj školi „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj.

Na donaciji su se u ime zaposlenika ove školske ustanove zahvalili direktor škole Suad Čeliković i nastavnica informatike Senaila Selimović.

Izvršni direktor za proizvodnju Izudin Neimarlija kazao je da ovo peta osnovna škola kojoj su uručena oprema.

“Nadam se da ćete svojim učenjem i zalaganjem sada biti u prilici još više upoznati svijet kompjutera. Sigurno ćete u bliskoj budućnosti sve poslove za buduća zanimanja obavljati preko računara.”, kazao je Neimarlija.

Menadžment škole uručio je prigodnu zahvalnicu TC Kakanj.

Komentariši